Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie
Menu góra
Strona startowa KARTY USŁUG, WNIOSKI O ŚWIADCZENIA Dział Świadczeń Rodzinnych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Dział Świadczeń Rodzinnych, bieżące, menu 53 - BIP - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Dział Świadczeń Rodzinnych

Dział Świadczeń Rodzinnych

Druki przydatne do różnych świadczeń:

1. Wniosek o zmianę sposobu wypłaty świadczeń lub zmianę numeru rachunku bankowego (plik PDF)

2. Oświadczenie pod odpowiedzialnością karną (plik PDF)

3. Wniosek dotyczący zmiany sytuacji rodzinnej bądź dochodowej (plik PDF)

4. Zaświadczenie pracodawcy o wysokości dochodu uzyskanego (plik PDF)

5. Zaświadczenie pracodawcy o udzielonym urlopie wychowawczym (plik PDF)

6. Oświadczenie dotyczące ustalenia państwa właściwego do wypłaty świadczeń (link do strony Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, z której można pobrać oświadczenie)

7. Zaświadczenie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną (plik PDF)

Sprawy związane z koordynacją świadczeń rodzinnych i wychowawczych prowadzone są przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie – adres:

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Koordynacji Świadczeń, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15

Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż w sprawach związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego należy kontaktować się wyłącznie z Punktem Informacyjnym Oddziału Koordynacji Świadczeń (hol główny – parter) w godzinach pracy Urzędu. Poniżej przypominamy dane kontaktowe dedykowane dla stron postępowania:

  • numery telefonów: 17  867-18-15 lub 17  867-18-16
  • adres e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl

Ze względu na znaczną liczbę osób oczekujących na udzielenie informacji, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przeprasza za ewentualne utrudnienia w kontakcie telefonicznym i prosi o zachowanie cierpliwości.

Informujemy, iż sekretariat Wydziału Polityki Społecznej nie udziela informacji o statusie prowadzonych spraw.

 

1. Zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego:

Klauzula informacyjna do zasiłku rodzinnego (plik PDF)

Karta usług - zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego (plik PDF)

Przykładowy wniosek i załączniki dotyczące zasiłku rodzinnego (link do strony Ministerstwa) - należy wybrać druk wniosku odpowiedni do rodzaju świadczenia i okresu, którego dotyczy

 

2. Jednorazowa ustawowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe):

Klauzula informacyjna do jednorazowej ustawowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) (plik PDF)

Karta usług - jednorazowa ustawowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe) (plik PDF)

Przykładowy wniosek i załączniki dotyczące jednorazowej ustawowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) (link do strony Ministerstwa) - należy wybrać druk wniosku odpowiedni do rodzaju świadczenia i okresu, którego dotyczy

 

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy:

Klauzula informacyjna do specjalnego zasiłku opiekuńczego (plik PDF)

Karta usług - specjalny zasiłek opiekuńczy (plik PDF)

Przykładowy wniosek i załączniki dotyczące specjalnego zasiłku opiekuńczego (link do strony Ministerstwa)- należy wybrać druk wniosku odpowiedni do rodzaju świadczenia i okresu, którego dotyczy

 

4. Zasiłek pielęgnacyjny:

Klauzula informacyjna do zasiłku pielęgnacyjnego (plik PDF)

Karta usług - zasiłek pielęgnacyjny (plik PDF)

Przykładowy wniosek i załączniki dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego (link do strony Ministerstwa) - należy wybrać druk wniosku odpowiedni do rodzaju świadczenia i okresu, którego dotyczy

 

5. Świadczenie pielęgnacyjne:

Klauzula informacyjna do świadczenia pielęgnacyjnego (plik PDF)

Karta usług - świadczenie pielęgnacyjne (plik PDF)

Przykładowy wniosek i załączniki dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego (link do strony Ministerstwa) - należy wybrać druk wniosku odpowiedni do rodzaju świadczenia i okresu, którego dotyczy

 

6. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

Klauzula informacyjna do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (plik PDF)

Klauzula informacyjna dot. dłużników alimentacyjnych (plik PDF)

Karta usług - świadczenia z funduszu alimentacyjnego (plik PDF)

Przykładowy wniosek i załączniki dotyczące świadczeń z funduszu alimentacyjnego (link do strony Ministerstwa) - należy wybrać druk wniosku odpowiedni do rodzaju świadczenia i okresu, którego dotyczy

 

7. Zasiłek szkolny:

od 1.01.2022 r. zadanie realizowane przez Dział Pomocy Środowiskowej - więcej informacji: tutaj (link)

 

8. Stypendium szkolne:

od 1.01.2022 r. zadanie realizowane przez Dział Pomocy Środowiskowej - więcej informacji: tutaj (link)

 

9. Dodatek mieszkaniowy:

Klauzula informacyjna do dodatku mieszkaniowego (plik PDF)

Karta usług - dodatek mieszkaniowy (plik PDF)

Wniosek o dodatek mieszkaniowy (plik PDF)

Zaświadczenie do dodatku mieszkaniowego (plik PDF)

 

10. Dodatek energetyczny:

Klauzula informacyjna do dodatku energetycznego (plik PDF)

Karta usług - dodatek energetyczny (plik PDF)

Wniosek o dodatek energetyczny (plik PDF)

UWAGA! Uprzejmie informujemy, iż na cały 2023 rok zawiesza się rozpatrywanie wniosków o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm.) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia wejścia w życie ww. ustawy do dnia 31 grudnia 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 

11. Świadczenie rodzicielskie:

Klauzula informacyjna do świadczenia rodzicielskiego (plik PDF)

Karta usług - świadczenie rodzicielskie (plik PDF)

Przykładowy wniosek i załączniki dotyczące świadczenia rodzicielskiego (link do strony Ministerstwa) - należy wybrać druk wniosku odpowiedni do rodzaju świadczenia i okresu, którego dotyczy

 

12. Świadczenie wychowawcze (Rodzina 500+):

UWAGA: Od 1 stycznia 2022 r. obsługą Programu „Rodzina 500+” zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych – od tego dnia wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczeń oraz składania wniosków należy kierować do ZUS. Więcej informacji w zakładce: Aktualności (link)

Wypłaty świadczeń wychowawczych z bieżącego okresu przyznane przed 1 stycznia 2022 r. nadal będą realizowane przez MOPS w Łańcucie (w okresie przyznanego świadczenia, najdłużej do 31 maja 2022 r.)

Więcej informacji o zmianach można znaleźć na stronie internetowej ZUS: www.zus.pl (link do strony zewnętrznej)

 

13. Ustawa "Za życiem":

Klauzula informacyjna do ustawy "Za życiem" (plik PDF)

Karta usług - ustawa "Za życiem" (plik PDF)

Przykładowy wniosek i załączniki dotyczące ustawy "Za życiem" (link do strony Ministerstwa)

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (plik PDF)

 

14. Zasiłek dla opiekuna:

Klauzula informacyjna do zasiłku dla opiekuna (plik PDF)

Karta usług - zasiłek dla opiekuna (plik PDF)

 

15. Karta Dużej Rodziny:

Klauzula informacyjna do Karty Dużej Rodziny (plik PDF)

Karta usług - Karta Dużej Rodziny (plik PDF)

Przykładowy wniosek i załączniki dotyczące Karty Dużej Rodziny (link do strony Ministerstwa)

 

16. Program "Dobry start" (300+):

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie nie będzie realizował tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online:

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,
  • przez bankowość elektroniczną,
  • przez portal PUE ZUS.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada.

Aktualnych informacji na temat świadczenia „Dobry start” należy szukać na stronach:

 

17. Program "Czyste powietrze":

Informacja o programie (link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie)

Klauzula informacyjna do programu "Czyste powietrze" (plik PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (plik PDF)

Załącznik do wniosku w przypadku większej liczby członków rodziny (plik PDF)

 

18. Dodatek osłonowy:

Informacja o dodatku osłonowym (link)

Klauzula informacyjna do dodatku osłonowego (plik PDF)

Wniosek o dodatek osłonowy - NOWY WZÓR od 15.02.2022 (plik PDF)

Załącznik do wniosku w przypadku większej liczby członków rodziny (plik PDF)

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy (plik na stronie Ministerstwa)

Przyjmowanie wniosków o dodatek osłonowy zostało zakończone.

 

19. Dodatek węglowy:

Informacja o dodatku węglowym (link)

Wniosek o dodatek węglowy i klauzula informacyjna dla Mieszkańców Łańcuta (plik PDF)

Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy (link do pliku na stronie Ministerstwa)

Przyjmowanie wniosków o dodatek węglowy zostało zakończone.

 

20. Dodatek dla gospodarstw domowych:

Informacja o dodatku dla gospodarstw domowych (link)

Klauzula informacyjna dla Mieszkańców Łańcuta - dodatek dla gospodarstw domowych (plik PDF)

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych - NOWY WZÓR OD 27.10.2022 (plik PDF)

Przyjmowanie wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych zostało zakończone.

 

21. Dodatek elektryczny:

Informacja o dodatku elektrycznym (link)

Wniosek o dodatek elektryczny i klauzula informacyjna dla Mieszkańców Łańcuta (plik PDF)

Przyjmowanie wniosków o dodatek elektryczny zostało zakończone.

 

22. Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r.:

Informacja o refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. (link)

Klauzula informacyjna do refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 r. (plik PDF)

Wniosek o refundację podatku VAT (link do strony Ministerstwa)

 

Metryka

sporządzono
2018-06-29 przez Dominik Cebula
udostępniono
2018-06-29 00:00 przez Rupar Marek
zmodyfikowano
2023-07-14 07:02 przez Rupar Marek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
9042
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.